ابر شمال  ابر شمال

ابر شمال

 

  شركت ابر شمال پيشرو در صنعت اسفنج و تشك ايران

شركت ابر شمال در سال 1355 در شهر رشـت تأسيس و فعاليت خـود را در زمينه توليد اسـفنج آغاز نمود. در طول سـاليان متمادي سعی نمود در راستاي ارتقاء كيفيت و افزايش توان توليد و تنوع آن گام بر دارد.

 اين شركت در سـال 1375 موفـق به راه اندازی فاز دوم خـود جهت توليد اسفنج های صنعتی گرديد و اكنون با تلاش متخصصان ونيروی خلاق توانست فاز سوم خود را در جهت توليد تشك های طبی و فنری راه اندازی نمايد
.

اين شركت با اعتقاد به رعايت حقوق مصرف كنندگان تا كنون از هيچ ماده پركننده ای استفاده نكرده و معتقد است كه مصرف كنندگان را نيز با حقوق خود آشنا نمايد:
1- هميشه سعي نماييد اسفنج كارخانجات مرغوب و با سابقه را خريداری نمايند.
2- رنگ اسفنج را به عنوان معرفه هيچ كارخانه ای نپذيريد.
3- وزن اسفنج را كنترل نماييد.
4- تحمل فشار اسفنج را با ايجاد فشار به وسيله كف دست باز شده خود آزمايش كنيد.
5- كناره اسفنج را با انگشت سبابه و شصت دست خود بكشيد، ابر نبايد به راحتی پاره شود.
6- ابعاد اسفنج به خصوص ضخامت آن را به دقت با آنچه بيان می شود كنترل نماييد.


 

Powered by PITE 2008. All rights reserved.