ابر شمال

 ابر شمال

 


 


 
شركت ابر شمال پيشرو در صنعت اسفنج و تشك ايران

كارخانه و دفتر مركزی: رشت، كيلومتر 5 جاده تهران
تلفن:
33690800 (013)       نمابر: 33690803 (013)      کد پستی:  34853 - 41998

 

 دفتر تهران: خيابان خلد اسلامبولی، خيابان 23، پلاك 14، طبقه سوم، واحد 11
تلفن: 88720256  -  88720418        نمابر: 88711043


Email: info@abreshomal.com

Email: abreshomal_co@yahoo.com 

 

Powered by PITE 2008. All rights reserved.